Sunday, January 09, 2011

Perihal Cinta (Siri 1)


" CiNtA adalah pertalian kasih sayang merangkumi aspek spiritual, emosi, fizikal, intelektual dan sosial antara individu yang terlibat, di mana mereka saling menghargai nilai - nilai peribadi yang dimiliki dan memuliakan perhubungan yang wujud antara satu sama lain. CiNtA juga bererti kemahuan, keasyikan, tarikan, kerinduan dan keresahan yang wujud hasil daripada keterikatan perasaan kepada seseorang atau sesuatu. CiNtA adalah penggerak yang menjadikan kita orang yang terbaik dalam banyak perkara dalam kehidupan. Tidak kurang juga, CiNtA boleh merosakkan dan menjadikan seseorang itu manusia yang sebaliknya ".DEFINISI CINTA DI DALAM AL-QURAN

Terdapat pelbagai definisi dan pengertian CiNtA di dalam Al-Quran. Salah satunya CiNtA diertikan sebagai kemahuan untuk berpasangan dalam menikmati keindahan dan kelazatan hidup. CiNtA antara lelaki dan perempuan, ibubapa dan anak, guru dan murid, majikan dan pekerja, Nabi dan umat, semuanya adalah CiNtA berpasangan yang mempunyai pakej khusus dengan bentuk dan jenis CiNtA yang berlainan.

  CiNtA lelaki dan perempuan sebagai pasangan kekasih dilihat sebagai Cinta romantik ataupun Cinta berahi (syahwat). CiNtA ibubapa kepada anak-anak pula adalah CiNtA tidak bersyarat yang seharusnya ada sejak kewujudan anak tersebut di dalam kandungan ibunya. CiNtA guru kepada murid membawa kepada keberkatan ilmu dan kemanfaatan yang berpanjangan manakala CiNtA majikan kepada pekerja mewujudkan suasana harmoni dan kesepakatan dalam memajukan organisasi. CiNtA Nabi kepada umat membawa kesejahteraan dunia dan akhirat.

  Pendek kata, segala jenis cinta ini menjurus kepada matlamat yang satu, iaitu menjadikan manusia mengingati dan berfikir akan kebesaran Allah sebagaimana yang dinyatakan di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 49, "Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingati kebesaran Allah". CiNtA adalah keasyikan, kemahuan dan keinginan kepada perkara-perkara yang disenangi seperti wanita, anak-anak, harta kekayaan dan kemegahan dunia.

  Kesenangan di dunia yang menjadi impian kebanyakan manusia adalah bentuk CiNtA yang banyak menguji kesabaran dan ketakwaan manusia. Walau bagaimanapun, Allah mengingatkan apa yang di sisi-Nya adalah lebih baik daripada CiNtA-cinta keduniaan ini. Firman Allah swt..dalam surah Ali Imran ayat 14, "Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kepada kecintaan kepada apa-apa yang diingini, iaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik (syurga)". 

  CiNtA adalah perkongsian kegembiraan dan penderitaan, yang menuntut kemuliaan hati, kasih sayang dan rasa hormat kepada orang yang dicintai dengan sepenuh perasaan jiwa dan raga. Junjungan besar Nabi Muhammad saw adlah contoh terbaik dalam menumpahkan CiNtA dan kasih-sayangnya kepada umat manusia, seperti yang dinyatakan dalam surah at-Taubah ayat 128, "Sungguh, telah datang kepadamu seorang Rasul dari kalanganmu sendiri. Ia sedih dengan penderitaan mu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatanmu. Ia sangat penyantun, sangat penyayang".

  CiNtA adalah pengorbanan, perkongsian, kesabaran dan ketaatan kepada yang dicintai. Dalam konteks ini, umat Islamdituntut untuk melakukan ketaatan kepada segala suruhan Allah, berkongsi kesenangan dengan orang lain dan sanggup berkorban harta yang disayangi demi CiNtA kepada pencipta. Allah swt menyatakan dalam surah al-baqarah ayat 177, 

              " Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir dan orang yang meminta-minta; dan memerdekakan (hamba sahaya), mendirikan solat, menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa ".


  Secara keseluruhannya, CiNtA yang unggul didefinisikan sebagai CiNtA yang tulen kepada Pencipta segala CiNtA, iaitu Allah swt. CiNtA yang tulen ini lahir daripada orang beriman yang menCiNtAi Allah dengan sepenuh hati dan perasaan, bersikap lemah lembut dan saling kasih-mengasihi sesama manusia.

Allah swt telah menyatakan di dalam Al-Quran surah al-Maidah ayat 54, "Hai orang-orang yang beriman, barangsiapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah menCiNtAi mereka dan mereka pun menCiNtAi-Nya, bersikap lemah lembut terhadap orang mukmin dan bersikap keras terhadap orang-orang kafir, berjihad di jalan Allah dan tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah kurnia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya, dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui".


*********************
"Demi Allah Yang Maha Esa,


Sesungguhnya tidak disediakan jalan yang mudah

untuk menuju cinta-Mu,

menitis air mata..tatkala merindu...

menitis air mata..tatkala merasa semakin jauh...

Tetapi janji Allah tetap segar dan mekar

tanpa pengkhianatan..

Kerana ku tetap yakini..

Allah Taala menyatakan ;

``Wajiblah cinta-Ku bagi orang-orang yang berkasih sayang kerana-Ku``..."

~Asy-Syahid Hasan al-Banna~ya ALLAH ya tuhanku..penuhkanlah hatiku dengan rasa CINTA kepada MU...

No comments: